spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Doporučené postupy


Diagnostické a terapeutické postupy při insomniích

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře.
2007

Dokument ke stažení [154 kB]

Autoři:
Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Martin Pretl, CSc., Neurologická klinika1. LF UK, Praha
MUDr. Stanislav Konštacký, CSc., Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
MUDr. Bohumil Skála, Ph.D., Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Oponenti:
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., Neurologická klinika1. LF UK, Praha
MUDr. Pavel Brejník, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Zdroj: www.svl.cz
 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba