spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Elektroakupunktura dokáže normalizovat poruchy spánku u myší závislých na opiátech

Poruchy spánku u pacientů, kteří jsou závislí na opiátech a vysadí je, jsou poměrně časté a patří mezi akutní příznaky. Čínští vědci z univerzity v Pekingu proto testovali vliv elektroakupunktury na poruchy spánku u myší, kterým vysadili injekce opiátů. Celá studie pak byla publikována v srpnovém čísle odborného lékařského časopisu Evidence-based complementary and alternative medicine (eCAM).

Design studie

Čínští vědci zkoumali vliv elektroakupunktury na potlačení abstinenčních příznaků u závislých na morfinu. Jako model použili myši (potkany), kterým po dobu pěti dnů subkutánně opakovaně aplikovali injekce morfinu. Iniciální dávka byla 5 mg na kilogram hmotnosti, která se postupně zvyšovala až na 80 mg. Injekce morfinu byly aplikovány vždy dvakrát denně. To u pokusných myší stačilo k vyvolání závislosti.

Po vysazení morfinových injekcí se u pokusných myší vyvinuly spánkové poruchy, které přímo souvisely s abstinenčním syndromem. Vědci se proto pokusili tyto poruchy spánku odstranit pomocí elektroakupunktury.

Zavedení elektrody a "akupunktura"

Elektroda potřebná k provedení elektroakupunktury byla implantována ve fenobarbitalové narkóze do okolí bregmatu. Jako fixace pak byl použit akrylátový gel.

Samotná akupunkturní stimulace se skládala z "šoků", které byly myším dávány o frekvenci buď dvou, nebo sta hertzů dvakrát denně s tím, že první „šok“ byl proveden 48 hodin po poslední injekci morfia. Po celou dobu terapie byly u pokusných myší sledovány jak elektroencefalogram, tak i elektromyograf. Výsledky předčily všechna očekávání.

Co studie přinesla

Jak se ukázalo, u myší díky elektrické stimulaci došlo k výraznému prodloužení jak non-REM fáze spánku, tak i REM fáze, potažmo k celkové době spánku. To dokazuje, že elektroakupunktura by mohla být jednou z cest, jak se zbavit poruch spánku u pacientů, kteří odvykají opiátové závislosti. Dokázala by totiž spánek nejen prodloužit, ale i zkvalitnit díky prodloužení obou spánkových fází.

(kam)

Zdroj: Yi-Jing Li et al.: Electroacupuncture Treatment Normalized Sleep Disturbance in Morphine Withdrawal Rats. Evid Based Complement Alternat Med. 2009, publikováno on-line před tiskem dne 4. 9. 2009. DOI: 10.1093/ecam/nep133

 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta