spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Hodnocení kvality života u pacientů s léčenou nespavostí

Již delší dobu je klinicky potvrzena informace, že pacienti s chronickou insomnií mají sníženou kvalitu života.

Kvalita života je podle WHO definována jako subjektivní vícerozměrný pojem, který zahrnuje tyto oblasti: fyzické zdraví, psychický stav, úroveň praktické nezávislosti, sociální vazby, vliv prostředí a náboženský zájem. (WHO, 1947).

Terapeutických postupů v léčbě nespavosti je známo a užíváno více, možná i tato skutečnost vedla vědce z Univerzity v Bergenu (Norsko) ke srovnání farmakoterapie (zopiclon) s kognitivně-behaviorální terapií. Uspořádali placebem kontrolovanou klinickou studii, do které bylo zařazeno 46 pacientů s primární nespavostí ve věku 55 let a vyšším.

U pacientů byl hodnocen klinický stav pomocí míry úzkostnosti, deprese, kvality interpersonálních vztahů, subjektivního hodnocení stavu bdělosti, udržení pozornosti a kvality života. Uvedené parametry byly kvantifikovány na začátku studie, po ukončení terapie a v šestiměsíčním odstupu od ukončení terapie.

U pacientů léčených kromě farmakoterapie i kognitivně-behaviorální psychoterapií došlo ke snížení úzkostnosti v porovnání se skupinou pacientů léčených pouze zopiclonem. Podle hodnocených parametrů byl účinek kognitivně-behaviorální terapie po jejím ukončení a poté v odstupu šesti měsíců výraznější než pouze farmakologická léčba.

(peta)

Zdroj: Omvik S, Sivertsen B, Pallesen S, Bjorvatn B, Havik OE, Nordhus IH. Daytime functioning in older patients suffering from chronic insomnia: Treatment outcome in a randomized controlled trial comparing CBT with Zopiclone. Behav Res Ther 2008;46(5):623–641.

 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Hojení ran a diabetická noha