spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Insomnie jako zhoršená kvalita spánku a nové možnosti léčby

I pacient, který nemá problémy s usínáním a celkovou délkou spánku, si může stěžovat na únavu a nevyspání, jež mohou souviset se zhoršenou kvalitou spánku. Zhoršení kvality spánku patří do charakteristiky insomnie spolu s obtížným usínáním a zkrácením doby spánku. Zhoršená kvalita spánku je podle několika studií asociována se zhoršením zvládání denních činností a se zhoršením kvality života. Dochází také k poruchám soustředění, s čímž souvisí například vyšší riziko dopravních nehod.

Pacienti s insomnií navíc častěji trpí úzkostí a depresí a v neposlední řadě u nich dochází ke snížení pracovní výkonnosti, což může být mylně interpretováno jako lenost nebo nedostatek motivace. Ukázalo se také, že pacienti s insomnií mají dvojnásobný počet absencí v práci než pracovníci bez spánkových obtíží. Insomnie dále vede ke zvýšení konzumace zdravotní péče včetně častějšího užívání různých léků, častějších vyšetření z důvodů rozličných somatických stesků a častějších hospitalizací.

Novým hypnotikem, nedávno uvedeným na evropský lékový trh, je melatonin. Výsledky klinických studií účinků preparátů s melatoninem ukazují, že tato látka má na kvalitu spánku pozitivní vliv. Jsou natolik přesvědčivé, že byla pro melatonin schválena jako indikace "krátkodobá léčba primární nespavosti charakterizované zhoršenou kvalitou spánku", a to u pacientů ve věku 55 let a více.

Dosavadní hypnotika, ať už benzodiazepinová, nebo nebenzodiazepinová (zolpidem, zopiclon), ovlivňují spánek především po kvantitativní stránce. U benzodiazepinových hypnotik jsou přitom nezanedbatelné možné nežádoucí účinky v podobě návyku a tolerance k dávce a postupného horšení kognitivních funkcí především u starších pacientů.

(zak)

Zdroj:

  1. Chilcott I. A., Shapiro C. M., The Socioeconomic impact of insomnia. An overview. Pharmacoeconomics 1996: 10 (Suppl 1); 1–14.
  2. Zammit G. K., Werner J., Samaro N. et al. Duality of life in people with insomnia. Sleep 1999; 22 Suppl 2: S379–85.
  3. Hatoum H. T., Kong S. X., Kania C. M. et al. Insomnia, health-related duality of life and healthcare ressource consumption. Pharmacoeconomics 1998; 14 (6): 629–37.

 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta