spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Insomnie, syndrom neklidných nohou a hyperparatyreóza

Jednou z příčin nespavosti je syndrom neklidných nohou (restless legs syndrome, RLS). Zhruba v polovině případů se jedná o RLS primární, často s familiárním výskytem. RLS však také může být projevem nedostatku železa, případně se může vyskytnout v souvislosti s renálním selháním či těhotenstvím. V lednovém vydání časopisu The Medscape Journal of Medicine byla publikována informace o výskytu RLS v souvislosti s hyperparatyreózou jako další, velmi vzácnou příčinou RLS.

Jednalo se o čtyřicetiletou pacientku s třicetiletou anamnézou RLS, přičemž RLS trpěla i matka pacientky. Pacientka byla do roku 2000 schopna kontrolovat obtíže pomocí cvičení a vitaminových přípravků. V roce 2000 však došlo k akutní exacerbaci doprovázené závažnou insomnií. Laboratorní vyšetření ukázalo zvýšenou hladinu kalcia. Další vyšetření prokázalo přítomnost adenomu příštítných tělísek. Jeho odstranění vedlo ke zlepšení symptomů RLS na původní úroveň.

Dosažený stav vydržel do roku 2002, kdy pacientka podstoupila dekompresní laminektomii L4–5. Dva týdny po zákroku došlo ke zhoršení RLS a symptomy se dále horšily až do roku 2003. Pacientce byla postupně ordinována farmaka k ovlivnění RLS včetně dopaminergních agonistů, benzodiazepinů a gabapentinu. Úplný ústup obtíží byl zaznamenám až při 50 mg tramadolu užívaného na noc. Postupně však došlo k vývoji tolerance k tramadolu, přičemž pacientka získávala léky z různých zdrojů a nakonec užívala až 500 mg tramadolu denně.

Posléze byla u pacientky zjištěna přetrvávající kalciurie, která s podezřelým nálezem ze scintigrafie příštítných tělísek (s podáním radiofarmaka obsahujícího metastabilní technecium – sestamibi ) vedla k diagnóze druhého adenomu příštítných tělísek. Po jeho odstranění se obtíže významně zmírnily.

Z dosavadních poznatků vyplývá, že výskyt RLS má zřejmě spojitost s poruchou metabolismu železa, která vede k dopaminergní dysfunkci nigrostriatálního systému. V publikované kazuistice však ke zhoršení RLS vedla hyperkalcemie. Mechanismus vzniku RLS v této souvislosti dosud není objasněn.

(zak)

Zdroj: Medscape J Med. 2008; 10 (12): 296.

 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba