spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Kognitivní schopnosti mohou být ovlivněny problémy se spánkem v dětství a adolescenci

Individuální rozdíly v průběhu spánkových problémů u dětí a v jejich vývoji v průběhu dospívání mohou předurčovat pozdější kontrolu nad kognitivními exekutivními funkcemi.

Podle studie lékařů z University of Colorado publikované 1. března v časopise SLEEP je pravděpodobné, že změny spánkových problémů v průběhu vývoje mohou ovlivňovat kognitivní funkce v pozdní adolescenci.

Do studie bylo zahrnuto 916 dvojčat (465 dívek a 451 chlapců), která se spolu se svými rodiči zúčastnila výzkumu pod názvem Colorado Longitudinal Twin Study.

Výsledky studie naznačují, že děti, jejichž spánkové problémy se v průběhu dospívání nezměnily, vykazovaly v sedmnácti letech horší stav kognitivních funkcí než děti, jejichž poruchy spánku v průběhu dospívání ustupovaly.

Spánkové problémy se zmenšily nebo vymizely u přibližně 70 % dětí, které měly více než jeden problém ve 4 letech, a u 33 % dětí, které měly problémy v 16 letech. Spánkové problémy již po 9. roce, průměrně ale po 13. roce, vykazovaly u dětí výraznou asociaci s pozdějšími poruchami exekutivních funkcí.

Exekutivní funkce patří mezi vyšší kognitivní funkce a zahrnují samostatné a účelné jednání, schopnost řešit problémy, plánovat a organizovat, a také zohledňují náhled a úsudek. Jde o mechanismy, které pomáhají regulovat lidské myšlení i jednání.

V této studii byly u dospívajících vyhodnocovány tři exekutivní funkce:

  • inhibiting – schopnost přerušit dominantní nebo automatickou odpověď,
  • updating – schopnost průběžně obnovovat obsah pracovní paměti přidáváním nových relevantních a vymazáváním starších irelevantních informací,
  • shifting – schopnost rychlého obrácení pozornosti mezi dvěma úkony.

Autoři studie poznamenávají, že propojení spánkových problémů s exekutivními funkcemi může být především důležité z toho důvodu, že exekutivní funkce jsou považovány za klíčový mechanismus v mnoha modelech kognitivního vývoje a jeho poruch, například ADHD, zneužívání návykových látek, poruch nálad a některých dalších poruch chování. Mnoho z těchto poruch je také spojeno s obtížným usínáním a dalšími spánkovými problémy.

Rozpoznání a vhodná terapie poruch spánku u dětí a dospívajících může snížit jejich negativní dopad na exekutivní funkce.

(hak)

Zdroj: Friedman NP, Corley RP, Hewitt JK, Wright KP. Individual differences in childhood sleep problems predict later cognitive executive control. Slep 2009;32(3):323–333.

 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba