spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Kvalita a dostatek spánku jsou spojeny s nižším krevním tlakem

Pokud nemají lidé dostatek kvalitního spánku, zvyšuje se jim krevní tlak. To jsou výsledky nedávno publikované studie CARDIA, která zkoumá především riziko kardiovaskulárních onemocnění u mladých dospělých.

V minulosti byly publikované i jiné studie přinášející podobné výsledky. Tyto studie však trvaly jen omezenou dobu a spánek byl měřen ve speciálních spánkových laboratořích. Studie CARDIA je naopak dlouhodobá a sleduje pacienty v reálném životě.

Podle autorů studie bylo klíčové zjistit minimální potřebu spánku zajišťující regeneraci a plné soustředění během následujícího dne. Pět nebo šest hodin nedostačuje, jako minimum se ukazuje sedm hodin spánku. V moderní společnosti je vyvíjen velký tlak na pracovní schopnosti a lidé, kteří spí 8 a více hodin, jsou posuzováni jako nedostatečně tvrdě pracující. Autorka studie říká, že je nutné tento předsudek změnit.

Ve skupině 578 pacientů ve věku od 33 do 45 let na počátku studie byl měřen krevní tlak v letech 2000, 2001 a 2005 a 2006. Kvalita a délka spánku byla sledována 3 po sobě následující dny během let 2003 a 2005 aktigraficky – pomocí speciálního náramku na zápěstí, který monitoruje pohybovou aktivitu v půlminutových intervalech a je spolehlivým nástrojem pro určení kvality (měřením počtu přerušení spánku) a délky spánku.

Po vyloučení pacientů užívajících antihypertenziva a zohlednění věku, rasy a pohlaví bylo zjištěno, že krátká doba a nízká kvalita spánku byly spojeny s vyšším výskytem hypertenze (odds ratio 1,37; 95% konfidenční interval 1,05–1,78). Každá hodina, o kterou je spánek kratší, než by měl být, je spojena s nárůstem rizika hypertenze o 37 %.

Autoři dále uvádějí i potenciální mechanismus, kterým se nedostatek spánku může podílet na zvýšení krevního tlaku. Domnívají se, že spánková deprivace vede ke zvýšené aktivitě sympatiku a tím i zvýšení krevního tlaku, zvláště pokud je nedostatek spánku chronický.

Dalším logickým krokem bude ověřit hypotézu, podle které vede prodloužení spánku u pacientů ke snížení rizika hypertenze.

(mili)

Zdroj: Knutson K. L., Van Cauter E., Rathouz P. J. et al. Association between sleep and blood pressure in midlife. The CARDIA sleep study. Arch Intern Med 2009; 169: 1055–1061

 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Zelený zákal