spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Melatonin jako účinný lék pro děti postižené autismem

Tři miligramy melatoninu podané v době před večerním spaním mohou účinně zlepšit poruchy spánku u dětí postižených spektrem autistických poruch, syndromem fragilního chromozomu X nebo obojím. Spánkové poruchy jsou popsány u 89 % dětí s autismem a u 77 % dětí se syndromem fragilního X. Potíže s nástupem spánku na začátku noci působí problémy dětem i jejich rodinám, protože někdy těmto dětem trvá hodinu až dvě, než usnou.

Čtyřtýdenní dvojitě zaslepené, průřezové studie vedené v Kalifornii se zúčastnilo 18 dětí ve věku od 2 do 15 let. Tyto děti byly postižené buď autistickými poruchami, a/nebo syndromem fragilního X. Před spaním jim byl podáván melatonin v dávce 3 mg nebo placebo po dobu 2 týdnů a potom byly převedeny na jinou variantu léčby trvající opět 2 týdny.

Výsledky studie u 12 dětí, které sledování dokončily, ukázaly, že léčba melatoninem byla spojena se signifikantním zlepšením celkové doby nočního spánku, se zkrácením spánkové latence a časem usnutí. Průměrná doba nočního spánku byla s melatoninem o 21 minut delší oproti placebu (p = 0,02), spánková latence se zkrátila o 28 minut (p = 0,0001) a čas začátku spánku byl dřívější o 42 minut (p = 0,02).

Autorka studie doktorka Beth L. Goodlin-Jones spolu s kolegy shrnuje výsledky studie s tím, že melatonin se ukazuje jako bezpečná a efektivní terapie poruch spánku u dětí s autistickými poruchami nebo syndromem fragilního X.

(skl)

Zdroj: J Clin Sleep Med 2009; 5: 145–150.

 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci