spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Melatonin s prodlouženým účinkem v léčbě primární insomnie u starších osob

Insomnie je častou psychickou poruchou se závažnými důsledky pro zdraví pacientů. Jednou z možností, jak insomnii léčit, je i podávání melatoninu. Článek brněnského odborníka na farmakologii se zabývá vlivem melatoninu na jednotlivé spánkové poruchy.

Melatonin – zázračný lék?

Melatonin je neurohormon navozující spánek a udržující spánkový rytmus. Jeho terapeutické použití (převážně ve formě potravinového doplňku) bylo úspěšné u některých poruch rytmu spánku, jako je například jet lag, syndrom opožděné spánkové fáze, nebo při úpravě volně běžícího spánkového rytmu u slepců.

Tato forma melatoninu ale naopak neprokázala dostatečnou účinnost při léčbě primární i sekundární insomnie. Naproti tomu podávání melatoninu s prodlouženým účinkem (MLT-PR) se podle několika studií, které brněnští vědci hodnotili, ukázalo jako poměrně přínosné.

MLT-PR byl zkoušen v léčbě primární insomnie u osob starších 55 let v 7 dvojitě slepých a placebem kontrolovaných studiích s celkem 989 pacienty. Tyto studie trvaly 7–21 dnů a prokázalo se v nich, že prolongovaný melatonin je terapeuticky účinnější než placebo ve zkrácení spánkové latence, zvýšení účinnosti spánku a prodloužení celkové doby spánku. MLT-PR byl účinný jak u lehké, tak i těžší insomnie, a to u pacientů ve věku 55–65 let i u lidí starších než 65 let.

Dosud ale není dostatečně ověřeno, zda nízké iniciální koncentrace melatoninu v plazmě nebo jeho metabolitů v moči predikují vyšší terapeutickou účinnost. Po vysazení MLT-PR nebyla pozorována žádná rebound insomnie ani příznaky z odnětí. MLT-PR byl ve všech studiích výborně snášen a nežádoucí příznaky nebyly častější než při podávání placeba.

Nová naděje

MLT-PR v současné době znamená obohacení léčby insomnie o nový preparát, který nemění negativně architekturu spánku ani nepotlačuje REM spánek. Nevyvolává také druhý den narušení ranních a denních aktivit ani poškození kognitivních funkcí a je mimořádně dobře tolerován. Současné poznatky tedy opravňují jeho použití v klinické praxi u starších osob s primární insomnií po dobu 3 týdnů.

(kam)

Zdroj: Švestka J.: Melatonin s prodlouženým účinkem v léčbě primární insomnie u starších osob, Psychiatrie 2008; 12 (3).

 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR