spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Nadbytek spánku během dne zhoršuje výsledky rehabilitace

Množství času stráveného spánkem během dne je klíčovým znakem rekonvalescence mezi staršími lidmi, kteří podstupují rehabilitaci během hospitalizace. Proto je překvapivým zjištěním, že právě denní spánek je prokazatelně spojen s menší regenerací organismu v době od přijetí do propuštění z nemocnice.

Studie na toto téma se zúčastnilo 245 pacientů ve věku nad 65 let přijatých k nemocniční léčbě. Nejčastějším důvodem hospitalizace bylo ortopedické onemocnění (42 %), dále pak kardiovaskulární choroby (13 %), cévní mozková příhoda nebo jiné neurologické postižení (11 %) a v neposlední řadě i demence a celkové vyčerpání organismu (9 %).

Čas spánku byl zaznamenáván prostřednictvím zápěstního aktigrafu po dobu 7 po sobě jdoucích dní a nocí. Průměrně pacienti prospali 55 % nočních a 16 % denních hodin.

Procento denního spánku, zhoršení kognitivních funkcí a akutní důvod hospitalizace byly prokazatelně spojeny s horšími výsledky bezprostředního zotavení. Naopak ortopedické postižení a větší množství času stráveného rehabilitací byly spojeny s lepší rekonvalescencí pacientů.

Méně denního spánku během rehabilitace však zůstává nezávislým prediktorem lepšího okamžitého zotavení dokonce i po regulaci všech ostatních prediktorů (jako jsou mentální stav, důvod přijetí a počet hodin vlastní rehabilitace). Nižší procento spánku v denních hodinách bylo také předpokladem lepšího zotavení pacientů i v následujících 3 měsících (follow-up perioda).

Samozřejmě problémem zůstává nedostatek nočního spánku, na němž se podílí nejen zdravotní stav pacienta, ale také spánkové poruchy a vlivy okolního prostředí. Proto jsou v současné době zkoumány nefarmakologické intervence na spánek hospitalizovaných pacientů. Jedná se o kognitivně-behaviorální postupy, omezení denního podřimování a také omezení expozice jasnému světlu během noci. Druhou cestou k normalizaci spánkového vzorce je pak úprava medikace, zejména regulace užívání sedativ.

(pes)

Zdroj: Sleep, September 2008; 31: 1291–1300.

 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Nemoci srdce