spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Nová melatoninergní léčiva v klinické praxi

Melatonin je znám svými hypnotickými účinky a regulací cyklu spánek/bdění. Jeho pozitivní farmakologické vlastnosti byly prokázány u jedinců trpících poruchou cirkadiánního rytmu, potížemi se změnou časového pásma (angl. jet-lag) a zaměstnanců ve směnném provozu.

U pacientů s insomnií byla prokázána nízká noční produkce a sekrece melatoninu. Exogenní podávání melatoninu se ukázalo při léčbě této poruchy jako velmi účinné. Ve srovnání s jinými hypnotiky, která jsou běžně předepisována, jako jsou benzodiazepiny (BZD) a non-benzodiazepinové přípravky neboli z-léky (zolpidem a zopiklon), prokázal melatonin několik výhod klinického významu:

  • nepůsobí předávkování,
  • má méně nežádoucích účinků (je více fyziologický),
  • nepůsobí syndrom z náhlého vysazení léčiva,
  • nepůsobí látkovou závislost.

Četné analýzy ale rovněž prokázaly, že podávání samotného melatoninu nepostačuje k účinné léčbě nespavosti, což se přisuzuje velmi krátkému poločasu eliminace v cirkulaci. Potřeba agonisty melatoninových receptorů s delším poločasem vedla k vyvinutí ramelteonu a agomelatinu, tedy látek, které by měly tyto požadavky splňovat.

Ramelteon vyniká vysokou afinitou k melatoninovým receptorům MT1 a MT2, které jsou přítomny v centru cirkadiánního rytmu nucleus suprachiasmaticus (SCN). Rovněž má výrazně delší poločas eliminace než melatonin. Tato nová látka byla použita při léčbě insomnie, a to bez vedlejších účinků. V USA je preparát schválen k použití, nicméně Evropská agentura pro schvalování léků v podkladech neshledala dostatečné opodstatnění účinnosti, a proto jeho použití v zemích EU koncem května 2008 zamítla.

Poruchy spánku doprovázejí mnohé formy deprese. Ovšem antidepresiva, včetně nejnovějších SSRI, často zhoršují spánek. Agomelatin je další novou melatoninergní látkou, která slibuje úpravu poruch spánku a zároveň působí antidepresivně. Agomelatin má vysokou afinitu k MT1 a MT2 receptorům v SCN, a zároveň je i antagonistou serotoninového 5-HT2C receptoru, jenž je cílem mnoha nových antidepresiv.

Látka je opět schválena v USA, ale v EU na podkladě nedostatečně prokázané účinnosti zatím ne. Firma údajně koncem roku 2007 požádala na podkladě nových zjištění o revizi původního zamítavého stanoviska z července 2006, ale výsledek řízení zatím není znám.

Obě dvě látky mohou být při prokázání účinku slibnou budoucností v léčbě insomnie a poruch cirkadiánního rytmu, včetně doprovodných depresivních a úzkostných stavů. Jejich indikace však zřejmě budou užší než klinické použití melatoninu, který tak i po jejich schválení nejspíš zůstane lékem volby v terapii nespavosti.

V roce 2007 by Evropskou agenturou zaregistrován první lék, který obsahuje melatonin v tabletě s prodlouženým uvolňováním. Nový lék napodobuje přirozenou noční sekreci melatoninu a registrační studie potvrdily jeho účinnost v léčbě nespavosti. V ČR je dostupný od června 2008 pod názvem Circadin. (pozn. red.).

(ercp)

Zdroj: Arzneimittelforschung 2008;58(1):1–10.

 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Poruchy imunity