spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem

Sdružení praktických lékařů ČR ve spolupráci se společností Lundbeck ČR si Vás dovoluje pozvat na cyklus seminářů s názvem: Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem.

Seminář je zařazen do Centrálního registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů a je ohodnocen 3 kredity dle stavovského předpisu ČLK. Odborným garantem seminářů je MUDr. Hana Kurzová ze Sdružení praktických lékařů ČR.

Seminář je určen praktickým lékařům, psychiatrům, neurologům a lékárníkům z daného regionu.

Seminář začíná vždy v 17.00 hodin proběhne v níže uvedených termínech a místech. Potvrzení o účasti Vám bude předáno na místě.

Registrace účastníků na místě vždy od 16.30 hodin. Po skončení je připraveno občerstvení.

Přihlásit se můžete na adrese: seminar@deprese.com .

Odborný program:

 1. Péče o pacienta s nespavostí
  Diagnostika a nefarmakologická léčba nespavosti
  MUDr. Lucie Závěšická; MUDr. Petr Hrubeš

 2. Perspektivy vývoje nových hypnotik
  Farmakologická léčba insomnie: minulost, současnost a budoucnost
  Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.; MUDr. Lucie Závěšická

 3. Práce s nespavým pacientem
  Rozbor kazuistik a praktická doporučení
  MUDr. Lucie Závěšická; MUDr. Petr Hrubeš

Termíny a místa konání naleznete zde.

 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Žloutenka a její léčba