spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Parasomnie může předcházet neurodegenerativním onemocněním

Parasomnie RBD (REM behaviour disorder) je charakterizována ztrátou normální atonie svalů v průběhu REM spánku. Za atonii příčně pruhovaných svalů (a za to, že sny nejsou doprovázeny odpovídajícím chováním) je zodpovědné pontinní centrum v blízkosti locus coeruleus. Pokud je toto centrum vyřazeno, může dojít k nebezpečnému chování během spánku, objevují se pocity, jako by se sny skutečně odehrávaly, a spánkové chování narušuje kontinuitu spánku.

Při RBD parasomnii je inaktivované centrum příčinou excesivní aktivity příčně pruhovaných svalů – tito pacienti kolem sebe v REM fázi spánku kopou, divoce gestikulují, vykřikují nebo brečí podle toho, jaké sny se jim právě zdají. U více než 50 % jedinců s RBD parasomnií je navíc možné očekávat, že se v průběhu několika let rozvine neurodegenerativní onemocnění.

Podle nejnovější studie Dr. Postuma z McGill University Health Centre a Dr. Montplaisira z Université de Montréal se u 52,4 % pacientů s RBD parasomnií objeví Parkinsonova nemoc nebo demence v průběhu dvanácti let od stanovení prvotní diagnózy. Výsledky studie byly publikovány v prosincovém vydání časopisu Neurology.

Podle studie mají pacienti s parasomnií riziko, že se u nich neurodegenerativní onemocnění rozvine, po pěti letech od diagnózy zvýšeno na 17,7 %, po deseti letech na 40,6 % a po dvanácti letech až na 52,4 %. Tyto výsledky odhalují úzké propojení mezi parasomnií a neurodegenerativními onemocněními a naznačují, že parasomnie může být předzvěstí nastupujícího neurodegenerativního onemocnění.

Lékaři by sledování těchto pacientů měli věnovat zvýšenou pozornost. Jejich pozorování by mohlo pomoci definovat časná stadia Parkinsonovy nebo Alzheimerovy nemoci nebo demence s přítomností Lewyho tělísek. V současnosti bývá obtížné diagnostikovat tato onemocnění včas, dříve než dosáhnou klinicky manifestního stadia. Lékaři totiž postrádají informace o časných známkách nastupujícího neurodegenerativního onemocnění. Přestože existuje účinná léčba parasomnie RBD, tato terapie neumožňuje pozdržet nástup neurodegenerativních onemocnění.

(hak)

Zdroje: Postuma, Gagnon, Vendette, Fantini, Massicotte-Marquez, Montplaisir: Quantifying the risk of neurodegenerative disease in idiopathic REM sleep behavior disorder. Neurology 2009.

 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba