spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Poruchy spánku a spánková apnoe u pacientů na dlouhodobé peritoneální dialýze

Poruchy spánku se vyskytují nejen u "zdravých" lidí, ale například i u pacientů se selhávajícími ledvinami. Čínští vědci z hongkongské univerzity provedli studii, ve které sledovali výskyt spánkových poruch a syndromu spánkové apnoe u pacientů na dlouhodobé peritoneální dialýze. Výsledky pak byly zveřejněny v odborném časopise Journal of Nephrology.

Poruchy spánku nejsou nijak vzácné

Poruchy spánku u pacientů dlouhodobě dialyzovaných pomocí peritoneální dialýzy nejsou žádným vzácným jevem. Nejčastěji se u těchto pacientů vyskytují změny architektury spánku, syndrom spánkové apnoe či tzv. syndrom neklidných nohou. Častá je též nadměrná denní ospalost a periodické poruchy pohybu končetin.

Jak studie probíhala

Čínští vědci zkoumali výskyt popisovaných příznaků u dlouhodobě dialyzovaných pacientů. Používali k tomu nejen standardizované škály (Stanford Sleepiness Scale a Epworth Sleepiness Scale), ale i EEG nebo polysomnografii. Výsledky byly více než překvapivé.

Polovina dialyzovaných trpí poruchami spánku

Vyhodnocení studie bylo rozděleno na dvě části – na část popisující subjektivní potíže a na vyhodnocení z polysomnografického vyšetření. Pomocí obou metod se prokázalo, že prevalence spánkových poruch u dialyzovaných pacientů je více než padesátiprocentní. Z nich je nejčastější syndrom spánkové apnoe, který postihoval zhruba tři čtvrtiny probandů. Za takto vysoký podíl pak podle vědců může jak uremie, tak i chronická hypervolemie. Ty mohou způsobit jak centrální, tak i obstrukční formu apnoe. Přesto se ale vědcům přesný patofyziologický podklad nepodařilo zjistit. Soudí se ale, že celý proces je velmi složitý a je kombinací mnoha faktorů.

Vědci také publikovali předběžné výsledky, z nichž je patrno, že daleko méně trpí syndromem spánkové apnoe ti pacienti, kteří podstupují noční peritoneální dialýzu, než ti, kteří ji absolvují klasicky ambulantně. Přesto je ale ještě třeba tyto výsledky potvrdit dalšími randomizovanými studiemi.

(kam)

Zdroj: Tang S. C. et al.: Sleep disturbances and sleep apnea in patients on chronic peritoneal dialysis., J Nephrol. 2009 May–Jun; 22 (3): 318–25.

 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta