spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Poruchy spánku a zánětlivá střevní onemocnění

Poruchy spánku a nespecifické střevní záněty spolu mohou do jisté míry souviset. Vliv spánku na imunitní systém může při spánkových poruchách negativně ovlivňovat zánětlivé reakce. Na vztah mezi spánkem a střevními záněty se zaměřili vědci ze sekce gastroenterologie a výživy při Rush University Medical Center v Chicagu. Výsledky svého výzkumu publikovali v časopise Journal of Gastroenterology and Hepatology.

Cílem studie bylo zmapovat poruchy spánku u pacientů se zánětlivým střevním onemocněním (inflammatory bowel disease, IBD). Do výzkumu bylo zařazeno celkem 205 subjektů, jimž byl po krátké instruktáži zaslán paket dotazníků skládající se z Pittsburghského indexu kvality spánku (Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI) a z dotazníku zjišťujícího kvalitu života s IBD (IBD – Quality of Life Questionnaire). Z vybraných osob dotazníky kompletně vyplnilo 119 subjektů, a to osmdesát s inaktivním IBD, dvacet čtyři pacientů se syndromem dráždivého tračníku a pět zdravých kontrol.

Bylo zjištěno, že pacienti s anamnézou IBD trpěli klinicky významnými poruchami spánku, a to i v klidovém stadiu onemocnění. Jednalo se o prodlouženou latenci spánku a často byla přítomna fragmentace spánku. Pacienti ve vyšší míře užívali hypnotika a uváděli sníženou energii pro denní činnosti, zvýšenou únavnost a celkově špatnou kvalitu spánku.

Výsledky šetření byly podobné jak u pacientů s IBD, tak u pacientů se syndromem dráždivého tračníku. Zjištěnou kvalitu spánku vědci následně porovnali se skóre závažnosti onemocnění IBD, přičemž zjistili korelaci mezi mírou poruch spánku a závažností onemocnění (r2 = 0,55, p = 0,02). Jak pacienti s IBD, tak pacienti se syndromem dráždivého tračníku zároveň uváděli subjektivní spojitost mezi obtížemi se spánkem a tíží onemocnění.

Problémy se spánkem u pacientů trpících střevními záněty mohou potencovat zánětlivý proces, stejně jako probíhající zánětlivé změny mohou ovlivňovat kvalitu spánku. Z této studie nevyplývá, co je z tohoto hlediska primárním a co sekundárním problémem. Nicméně autoři studie upozorňují, že je poruchám spánku u pacientů se zánětlivým střevním onemocněním nutno věnovat pozornost minimálně proto, aby se tak či onak nepotencovalo riziko znovuvzplanutí nebo zhoršení probíhajícího onemocnění.

(zak)

Zdroj: www.odvykani-koureni.cz

 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba