spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Prodloužení délky užívání u Circadinu

Po dokončení dlouhodobých klinických studií schválila letos Evropská agentura pro léky (EMEA) prodloužení doby užívání u přípravku Circadin. Jde o lék s obsahem čistého melatoninu v tabletě s prodlouženým uvolňováním.

Technologie tablety umožňuje postupné uvolňování melatoninu a jeho setrvalé působení v průběhu noci. Registrační klinické studie přípravkem Circadin dosud zahrnovaly pouze údaje o třítýdenní léčebné kúře v léčbě nespavosti, a proto v dokumentaci léku chyběly údaje o dlouhodobém používání. Nová data nyní umožňují rozšířit délku užívání až na 13 týdnů.

Akceptací nových dat EMEA potvrdila bezpečnost přípravku Circadin v dlouhodobém užívání. Circadin je nyní jediným lékem určeným k léčbě nespavosti, který je možno užívat dlouhodobě. Více informací na www.sukl.cz nebo www.lundbeck.cz

 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Poruchy imunity