spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Spánkové poruchy u dětí ve spojitosti s ADHD syndromem

V časopise Sleep byly zveřejněny výsledky studie, která zkoumala častější výskyt poruch spánku specificky vázaných na ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) syndrom dětského věku. Byl potvrzen předpoklad, že takové děti mohou trpět chronickou spánkovou deprivací a mají abnormální REM spánek.

Metodika

Záznamy nočního spánku byly provedeny u 15 dětí s diagnózou ADHD bez dalších psychiatrických komorbidit. Kontrolní skupina čítala 23 dětí. Věkové rozmezí obou skupin bylo 7 až 11 let. Všechny děti byly bez medikace, jinak v plném zdraví a neužívaly produkty obsahující kofein týden před uskutečněním polysomnografického (PSG) vyšetření. Hodnocení PSG bylo provedeno u dětí doma pomocí přenosného PSG vybavení, děti tak spaly ve své posteli a dodržovaly svůj běžný spánkový režim. To umožnilo přesnější prezentaci spánkových vzorců dětí a zvýšilo validitu studie. Studie zahrnovala i dotazník o 113 otázkách tykajících se spánku, chování a emočních problémů, který vyplňovali rodiče dětí.

ADHD syndrom vede ke spánkové deprivaci

ADHD syndrom má jednu z největších prevalencí v dětské psychiatrii. Děti a adolescenti s touto diagnózou uvádějí ve 25 až 50 % poruchu spánku, nadměrnou denní spavost nebo únavu. Obráceně se nedostatek spánku (spánková deprivace) projevuje sníženou schopností učení, koncentrace a pozornosti a vede k symptomům podobným ADHD (ADHD-like symptoms).

Výsledky

Výsledky studie ukazují, že děti s ADHD syndromem mají statisticky významně zkrácenou celkovou dobu trvání spánku oproti zdravé kontrolní skupině. S průměrnou dobou trvání spánku 8 h 33 min vykázala skupina těchto dětí deficit 33 min oproti skupině kontrolní. Navíc byla u zkoumané skupiny značně redukována délka trvání REM fáze spánku. V oblasti chování a emoční stability dětí byl prokázán u dětí s ADHD syndromem a současnou spánkovou deprivací nárůst úzkostných (anxiózních) stavů a alterace chování.

(ercp)

Zdroj: Sleep 2009;32(3):343–350.

 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Křečové žíly