spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Suboptimální délka spánku u žen a riziko ischemické mozkové příhody

Spánkové zvyklosti, konkrétně délka spánku, mohou být u postmenopauzálních žen příčinou zvýšeného rizika ischemické mozkové příhody. Podle nedávné studie amerických lékařů bylo největší riziko zaznamenáno u žen, jejichž délka spánku přesahuje 9 hodin. Toto riziko představovalo až 70 %.

Studie, vedené v Severní Karolíně, se zúčastnilo celkem 93 175 žen ve věku mezi 50 a 79 lety. Z nich 8,3 % udávalo délku spánku nepřesahující 5 hodin za noc a u 4,6 % představovala délka spánku naopak nejméně 9 hodin.

Během sledování trvajícího 7,5 roku prodělalo ve sledované skupině celkem 1 166 žen ischemickou mozkovou příhodu. Podle mnohorozměrné analýzy byl u spánku trvajícího 6 hodin nebo méně, 8 hodin a 9 hodin nebo více zaznamenán nárůst rizika ischemické příhody o 14 %, 24 % a 70 % v porovnání se spánkem trvajícím 7 hodin. Nepříznivý efekt spánku trvajícího pouze 6 hodin či méně byl více zřetelný u žen trpících kardiovaskulárními chorobami. U těchto žen bylo riziko ischemické příhody zvýšeno o 22 %.

Analýzy naznačují, že nepříznivý efekt dlouhého spánku nebyl způsobený chrápáním. To znamená, že délka spánku může být samostatným rizikovým faktorem pro vznik ischemické mozkové příhody.

Bylo zjištěno, že u větší skupiny žen trvá spánek méně než 6 hodin a u menšího počtu je doba spánku delší. Celkově tedy lze říci, že zdravotní stav populace budou více ovlivňovat dopady spánku trvajícího kratší dobu.

Lékaři provádějící studii dodávají, že jejich výzkum nezahrnoval údaje o tom, zda ženy ze skupiny, u nichž spánek trval vyšší počet hodin, měly nižší riziko ischemické příhody poté, co délku svého spánku o několik hodin zredukovaly. Bude zapotřebí dalšího výzkumu k objasnění přesných souvislostí zaznamenaných v této studii.

(skl)

Zdroj: Stroke 2008; 39; 3185–3192. DOI: 10.1161/STROKEAHA.108.521773

 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR