spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Váleční veteráni trpí poruchami spánku srovnatelnými
s potížemi pacientů s chronickou insomnií

Nespavost spolu s posttraumatickou stresovou poruchou u válečných veteránů je stejně těžká jako u pacientů trpících chronickou nespavostí. Studii, ve které došli k tomuto závěru, prezentovali vědci z University of Pittsburgh v červnu na 22. konferenci SLEEP věnované problematice spánku a jeho poruch.

Studie se soustředila na skupinu čtrnácti amerických vojáků, kteří se vrátili z Iráku a objevila se u nich posttraumatická stresová porucha. Tato skupina byla porovnána se 14 pacienty trpícími nespavostí a se 14 jedinci, u kterých se žádné poruchy spánku nevyskytly. Osoby v obou skupinách byly zcela zdrávy, a to i z psychiatrického hlediska.

Podle výsledků studie bylo u vojáků vracejících se z Iráku pozorováno mnohem horší spánkové chování, jako jsou noční můry a pohyby těla v průběhu spánku. Poruchy spánku dosahovaly stejného stupně jako u pacientů léčených s chronickou insomnií. Kvalita spánku válečných veteránů byla nesrovnatelně horší než kvalita spánku "dobrých spáčů".

Veteráni vykazovali horší kvalitu spánku podle subjektivních i objektivních měřítek. Jejich subjektivní spokojenost se spánkem byla porovnávána s ostatními účastníky studie pomocí dotazníku zjišťujícího index kvality spánku (Pittsburgh Sleep Quality Index – PSQI). Objektivně byla kvalita spánku zúčastněných jedinců sledována ve spánkové laboratoři.

U veteránů i dalších lidí vystavených náročným podmínkám s následnou posttraumatickou stresovou poruchou je tedy třeba soustředit se mimo jiné i na léčbu poruch spánku. Efektivita a kvalita spánku vykazovaly výraznou negativní korelaci se stupněm posttraumatické stresové poruchy.

(hak)

Zdroj: Insomnia Among Returning War Vets Is As Severe As Patients With Chronic Insomnia. American Academy of Sleep Medicine 2008 June. 

 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba