spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Zlepšení kvality spánku řízeným uvolňováním melatoninu u starších pacientů léčených benzodiazepiny

Benzodiozepiny jsou jedny z nejčastěji používaných léků na spaní. Nicméně i přes intenzivní benzodiazepinovou terapii si někteří pacienti na poruchy spánku stále stěžují. Izraelská studie publikovaná v roce 1997 v časopise Archives of Gerontology and Geriatrics předznamenala novou éru léčby nespavosti, která bere více v úvahu fyziologické procesy spojené s biochemismem spánku.

Podivuhodný melatonin

Melatonin neboli chemicky 5-methoxy-N-acetyltryptamin je hormon, který je produkován epifýzou (nadvěskem mozkovým). Hladiny melatoninu jsou silně závislé na střídání světla a tmy. Jeho produkce je největší právě během tmy. Melatonin se podílí na regulaci cyklu spánek/bdění a jeho produkce epifýzou s přibývajícím věkem klesá a někdy také může být inhibována právě benzodiazepiny.

Jak uvedli ve svých pracích izraelští vědci, existuje souvislost mezi nespavostí a poruchou produkce melatoninu, a to zejména u starších pacientů. Rozhodli se proto provést studii, v níž zkoumali účinnost substituční terapie melatoninem u celkem 21 starších pacientů. Ti sice užívali benzodiazepiny na usnutí, ale jejich produkce melatoninu byla velmi nízká, a proto i vzdor léčbě trpěli poruchami spánku.

Design studie

Studie byla navržena jako randomizovaná a dvojitě slepá a zúčastnilo se jí celkem 21 pacientů. Těm byly nejprve po dobu tří týdnů vždy večer podávány dva miligramy melatoninu ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním (tato forma napodobuje křivku přirozené sekrece melatoninu v noci) a poté tři týdny placebo. Jak melatonin, tak i placebo dostali pacienti vždy dvě hodiny před ulehnutím, přičemž mezi oběma fázemi studie byl týdenní rozestup. Spánek probandů byl poté zkoumán pomocí zápěstní aktigrafie.

Výsledky studie

Jak se ve studii prokázalo, léčba melatoninem výrazně zvýšila jak efektivitu a kvalitu spánku, tak i jeho celkovou dobu. Navíc se po nočním probuzení zkrátila doba, kdy pacient znovu usnul, a také počet spontánních probuzení během noci a tzv. fragmental index. Vědci tedy prokázali, že substituční terapie melatoninem může pomoci zlepšit kvalitu spánku u starších pacientů, a že má tedy pozitivní účinky i u souběžně probíhající terapie benzodiazepiny.

(kam)

Zdroj: Garfinkel D. et al.: Improvement of sleep quality by controlled-release melatonin in benzodiazepine-treated elderly insomniacs. Arch Gerontol Geriatr. 1997 Mar–Apr; 24 (2): 223–31.

 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci