spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Zvýšené riziko dopravních nehod u mužů trpících obstrukční spánkovou apnoí

Dosud provedené studie naznačily, že pacienti trpící obstrukční spánkovou apnoí (OSA) mají daleko vyšší riziko dopravních nehod než normální zdravá populace. Tuto domněnku se pokusili potvrdit japonští vědci z Ústavu somnologie Tokijské zdravotnické univerzity, své závěry uveřejnili v japonském odborném medicínském časopise The Tohoku journal of experimental medicine.

Tokijský výzkum

Výzkum byl proveden mezi mužskými účastníky silničního provozu v oblasti Tokia. Studie se skládala ze dvou základních částí – první byla designována jako průřezová retrospektivní studie, která měla za úkol stanovit pravděpodobnost dopravní nehody u řidičů trpících obstrukční spánkovou apnoí. Její účastníci byli vybráni z pacientů kliniky spánkových poruch, kteří pracoviště navštívili od listopadu 1999 do října 2000. Druhá část studie pak byla prospektivní a měla za úkol stanovit počet dopravních nehod při dlouhodobé léčbě obstrukční spánkové apnoe pomocí CPAP – kontinuálního pozitivního přetlaku v dýchacích cestách.

Studie se zúčastnilo celkem 616 řidičů s průměrným věkem 46,3 roku. Všem byla provedena polysomnografie a celkové fyzikální vyšetření a museli vyplnit dotazník skládající se z otázek jako "Měl jste v uplynulých 5 letech dopravní nehodu?", „Stalo se vám, že jste za poslední rok usnul na volantem (i když to trvalo jen několik vteřin)?“. Další otázky se týkaly například délky spánku, váhy atd. Data týkající se dopravních nehod pak byla ověřena na tokijském dopravním úřadu. Zdravá kontrolní skupina pak čítala 600 řidičů.

Na základě výsledku polysomnografického vyšetření byla léčba pomocí CPAP doporučena celkem 365 řidičům, přičemž 291 z nich pak pokračovalo v používání tohoto přístroje více než pět následujících let. Výsledky byly překvapivé!

Nespíte, neřiďte!

Ve srovnání s kontrolní skupinou měli řidiči trpící obstrukční spánkovou apnoí daleko vyšší jak BMI, tak i počet dopravních nehod. Zatímco v kontrolní skupině zažilo dopravní nehodu pouze 4,7 % řidičů, ve sledované skupině to bylo 12,2 %. Řidiči s OSA také daleko častěji „usínali“ za volantem – 57,8 % ku 8,2 % v kontrolní skupině.

Index AHI (apnea hypopnea index) byl u řidičů s více než dvěma zažitými dopravními nehodami signifikantně vyšší než ve skupinách s jednou nebo žádnou nehodou. Co se léčby spánkové apnoe pomocí CPAP týče, při této léčbě nebo po jejím absolvování u jejích účastníků počet dopravních nehod rapidně klesl.

Ukazatelem rizika je AHI index a subjektivní ospalost

Multivariační logistická regresní analýza pak ukázala, že počet dopravních nehod je významně spojen buď s pocity subjektivní ospalosti (použita byla epworthská škála ospalosti), nebo s vyšším AHI indexem. Proto je třeba, aby byli všichni řidiči trpící obstrukční spánkovou apnoí včas diagnostikováni a léčeni, protože to může pomoci snížit počet případných dopravních nehod.

(kam)

Zdroj:
Komada Y. et al.: Elevated risk of motor vehicle accident for male drivers with obstructive sleep apnea syndrome in the Tokyo metropolitan area, Tohoku J Exp Med. 2009 Sep; 219 (1): 11–6.

 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci