spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Novinky pro odborníky

ARCHIV


 vyhledat  

Nalezeno 68 záznamů z celkového počtu 68, zobrazeny 31. - 40.

 1  2  3  [ 4 ]  5  6  7 

Vliv melatoninu na spánek, poruchy chování a přerušení užívání hypnotik u starších lidí: malá randomizovaná, dvojitě zaslepená studie ze Španělska
Cílem popisované studie bylo zhodnotit účinnost podávání melatoninu na spánek a poruchy chování u starší populace.
 
Ke zhoršení paměti stačí mírné poruchy spánku
Pacienti, kteří si stěžují na nekvalitní spánek, mají často zároveň zhoršenou schopnost zapamatování. Dosavadní studie prokázaly, že vynechání jednoho nočního spánku má za následek snížení aktivity hippokampu.
 
Parasomnie může předcházet neurodegenerativním onemocněním
Parasomnie RBD (REM behaviour disorder) je charakterizována ztrátou normální atonie svalů v průběhu REM spánku. Za atonii příčně pruhovaných svalů je zodpovědné pontinní centrum v blízkosti locus coeruleus.
 
Zhodnocení nefarmakologické terapie chronické insomnie
V americkém časopise pro rodinné lékaře byl nedávno publikován článek, který zhodnocuje nefarmakologické přístupy k chronické insomnii. Důraz je v tomto článku kladen na vysokou incidenci chronické nespavosti.
 
Insomnie, syndrom neklidných nohou a hyperparatyreóza
Jednou z příčin nespavosti je syndrom neklidných nohou (restless legs syndrome, RLS). Zhruba v polovině případů se jedná o RLS primární, často s familiárním výskytem. RLS však také může být projevem nedostatku železa.
 
Vliv očí na cirkadiánní rytmus
Není žádným tajemstvím, že kromě epifýzy se na udržení cirkadiánního rytmu podílí také nucleus suprachiasmaticus a retina. Jedním ze zájmů posledního výzkumu bylo vyhodnotit, jak se věkově závislé ztráty čirosti oční čočky a oblasti pupily odráží na "cirkadiánním vidění".
 
Terapie melatoninem u dětských pacientů s poruchami spánku
V současné době již existují klinicky kontrolované studie, které prokazují, že je léčba melatoninem u poruch spánku v dětském věku bezpečná.
 
Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem
Sdružení praktických lékařů ČR ve spolupráci se společností Lundbeck ČR si Vás dovoluje pozvat na cyklus seminářů s názvem: Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem.
 
Vliv melatoninu na kvalitu spánku pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí
Narušená kontinuita spánku je u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) poměrně častou komplikací. U těchto pacientů je často také pozorována snížená efektivita spánku a jeho opožděná iniciace.
 
Hypnotika a závislost
Hypnotika jsou látky se schopností navodit spánek, sedaci, popřípadě i anxiolýzu. Přestože každá jejich skupina ovlivňuje jiné receptory, mají agonistický účinek na GABA/benzodiazepinový receptorový komplex.
 
 

Odborné akce

Pozvánky na semináře, kongresy
a sympozia.

více informací

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Klíšťová encefalitida a očkování