spánek, nespavost, poruchy spánku, snář, sny, sebediagnostika, spánková hygiena

Slovníček pojmů

Cirkadiánní rytmus –rytmické (pravidelné) střídání dne a noci.

EEG – elektroencefalografie, metoda záznamu elektrických výbojů v mozku, součást polysomnografie.

EMG – elektromyografie, metoda záznamů svalové aktivity, součást polysomnografie.

Endokrinní systém – systém žláz s vnitřní sekrecí, které vylučují hormony. Podílí se na většině základních funkcí organismu a jeho přesná funkce je pro organismus nezbytná.

EOG – elektrookulografie, metoda snímání očních pohybů, součást polysomnografie.

Hypersomnie – nadměrná denní spavost.

Hypnogram – zjednodušený grafický záznam spánku, který nás informuje o délce trvání jednotlivých spánkových fází v čase.

Hypnotika – léky na spaní.

Insomnie – nespavost.

Kortizol – hormon kůry nadledvinek ze skupiny glukokortikoidů. Je jedním ze stresových hormonů, ovlivňuje základní metabolismus.

Melatonin – hormon šišinky účastnící se řízení spánku.

Narkolepsie – jedna z poruch nadměrné denní spavosti.

Neuron – nervová buňka, základní stavební a funkční jednotka nervového systému.

NREM – anglická zkratka Non Rapid Eye Movement. Označuje fáze spánku, ve kterých se rychlé pohyby očí nevyskytují.

Parasomnie – souhrnné označení zvláštních jevů souvisejících se spánkem, například děsivé sny či náměsíčnost.

Pavor nocturnus – noční děs, porucha spánku charakterizovaná hrůznými sny.

REM – anglická zkratka Rapid Eye Movement neboli rychlé pohyby očí. Označuje fázi spánku, která se vyznačuje právě rychlými očními pohyby.

Retikulární formace – oblast v mozkovém kmeni tvořená sítí nervových jader a nervových vláken, která získává podněty z ostatních částí mozku a míchy a slouží k jejich přepojování do jiných oblastí centrálního nervového systému. Má význam pro řadu životních funkcí, působí povzbudivě na mozkovou kůru a podílí se tak na vytváření bdělého stavu.

Sítnice – vnitřní vrstva oka, která obsahuje nervové buňky citlivé na světlo. Tyto buňky převádějí energii dopadajícího světla na nervové vzruchy, které jsou vedeny zrakovým nervem do mozku. Tím je umožněno vnímání obrazu.

Somnolog – odborník na problematiku spánku, obvykle specializovaný neurolog.

SSN – syndrom neklidných nohou, porucha spánku s abnormálními pohyby.

SWS – anglická zkratka pro Slow Wave Sleeping neboli spánek pomalých vln. Zahrnuje fáze NREM 3 a 4.

Šišinka – mozková struktura produkující melatonin, uložená v blízkosti třetí mozkové komory.

Zdroj:Vokurka M. et al., Praktický slovník medicíny, Praha Maxdorf, 2000

 

Poradna lékaře

Dotaz: Dobrý den, prosím o radu pro mou maminku, 76 let. Lékař jí předepsal léky na spaní, ale slyšela jsem, že když je bude brát …

Odpověď lékaře: Dobrý den, vaše obavy ze vzniku závislosti jsou zcela na místě. Hypnotika jsou léky, které při dlouhodobějším …

vstoupit do poradny

Sebediagnostika

Jak spíte?
Ověřte si, zda je váš spánek kvalitní.
spustit test


Trpíte nespavostí?
Zjistěte, jaké jsou vaše potíže.

spustit test

Vaše názory

Snář: Co si myslíte o snech ostatních uživatelů?

více informací

 

Můj příběh: Podělte se s námi o váš příběh, kde hraje nespavost hlavní roli. Podařilo se vám zvítězit?

více informací

Databáze odborníků

seznam léčebných center

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cílená biologická léčba